Vores løfte

Hos GA Executive Search lover vi
at skabe værdifulde relationer, hver gang.

Hvordan tør vi det? Fordi de værdifulde relationer skaber god mening, for os. Vi lytter intenst og nysgerrigt til, hvilke ledelsesmæssige udfordringer din virksomhed eller afdeling egentlig står over for.

Det postmoderne samfund stiller andre krav til lederne

A

Øget fokus på agil ledelse

Det har aldrig været vigtigere at kunne agere agilt og mere fleksibelt end nu, hvor verden skifter karakter hen over natten. Her er det lederens ansvar at skabe det nødvendige overblik, inddrage de vigtigste kompetencer og træffe de rigtige beslutninger – og stå ved dem. Her hjælper vi med både at afdække de konkrete ledelsesmæssige udfordringer, definere de bærende værdier og kompetencer, der skal til for at løse udfordringerne og endeligt at træne den enkelte leder i at udleve disse principper i hverdagen.

B

Ændret bemanding i ledelsen

At kunne navigere i det postmoderne samfund medfører ofte behov for at tilføre nye kræfter til ledelsen. Her hjælper vi med at fastlægge hvilke kompetencer, erfaringer og personlige værdier, der skal til for at skabe en optimal ledelse. Vi hjælper også både den nye leder med at få en succesfuld start og den eksisterende ledelse med at udnytte de tilførte ressourcer optimalt.

Vejen til langvarig succes

Sammen udfordrer og udvikler vi
den ramme, som den kommende leder skal udfylde.

Diskretion, fortrolighed, ordentlighed og en god dosis ukuelighed er beskrivende for vores adfærd - og vigtige ingredienser til den succes, som vi skaber i det tillidsfulde og nære samarbejde med dig. Derfor tør vi love, at vi altid finder de bedste lederkandidater og vi giver ikke op, før de er godt i gang med at vise deres værd. Det synes vi, giver god mening, for alle parter.

Sådan finder vi de bedste talenter

Vi analyserer og udfordrer din virksomhedsstrategi med kulturen i centrum, og skaber klarhed omkring jeres reelle behov.

Vi finder de ledertalenter, der kan matche de skitserede behov, men er altid ærlige omkring eventuelle udfordringer i forhold til personlige- og/ eller faglige udviklingstemaer.

De finder de helt rigtige ledere som vi ikke selv kan tiltrække til vores virksomhed.

Direktør i stor dansk virksomhed

Vi er optagede af at kunne gøre en målbar og udviklingsmæssig forskel for din virksomhed. Derfor betragter vi selv ethvert samarbejde som en værdifuld relation, som skal dyrkes og plejes. Især når det handler om at tiltrække de mest talentfulde medarbejdere til lederstillinger hvor hele grundlaget således skal tilpasse sig de nytilkomne kompetencer.

Derfor tilbyder vi ikke alene at finde frem til og præsentere talentfulde lederkandidater, vi sikrer også at de gøres klar til at løfte opgaven.

Når vi løser opgaver, er vi meget grundige og vi baserer vores research på dybdegående strategiske og journalistiske analysemetoder. Vi har et tæt samarbejde med flere forskellige researchere, som tilsammen har en bred forretningsviden og brancheerfaring samt et imponerende netværk, dog primært på det nordiske marked.

Claus har en meget værdifuld evne til at se det store puslespil og forme de enkelte brikker, så det hele giver mening.

Direktør i stor dansk virksomhed

Han giver et klart billede af afdelingens behov og hvad jobbet indebærer. Det skaber en enorm tryghed.

Nyudnævnt chef

Hvilke vurderings- og udviklingsmetoder anvender vi?

Som en del af et erhvervspsykologisk konsulenthus, har vi udviklet og sammensat psykodynamiske og ledelsesmæssige værktøjer som vi er ene om at anvende i den kombination.

Forud for den gennembearbejdede kandidatrapport, som I modtager før præsentationen, så er der gennemført indtil flere samtale og vurderingsforløb med lederkandidaterne. Vi sikrer jer altid en præcis vurdering af de ledere som i kommer til at møde. Derfor er det jeres garanti at vi med vores gennemtestede vurderingsmetoder, aldrig tager fejl.

Ydermere tilbyder vi også et Assessment Center forløb hvis I finder det relevant, selvom der sjældent viser sig et behov for det, da vurderingen forinden viser sig at være tilstrækkelig.

Igennem et vurderingsforløb hos os er der ganske få lederkandidater som ikke har et eller flere fokus- og udviklingstemaer i forhold til den pågældende stilling. Det er aldrig forhold som diskvalificerer lederen til stillingen, men forhold som kan styrke lederen og derfor skaber mere værdi for alle parter. Disse beskrives for jer i kandidat rapporten som lederkandidaten forinden har godkendt.

For når I forinden dette præsentationsmøde er så tilstrækkelig oplyste omkring den eller de lederkandidater, som I skal møde, så er I heller ikke i tvivl om hvem af lederkandidaterne som I bør ansætte. I er heller ikke i tvivl om hvad der skal til for at lederen vil lykkes i stillingen og skabe succes i jeres virksomhed.

Derfor er vores grundige forarbejde og præcise vurdering og udviklingsfokus, jeres garanti for langvarig succes.

Sådan sikrer vi langvarig succes og fastholdelese, når vi gør jeres ledelse endnu bedre.

Et jobskifte fra én kultur til en anden er en stor forandringsproces. Der er meget som kan gå galt, hvis ikke lederen klædes på til opgaven. Mange virksomheder har ikke de nødvendige ressourcer til rådighed for selv at skabe den bedste overgang for de ledere som de ansætter. Samtidig har vi igennem vurderingsforløbet skabt en tæt og værdifuld relation til lederen.

Nu kan vi skabe mere værdi for jeres relation når vi står på mål for at understøtte lederen igennem de første 100 dage i jeres virksomhed. Vi har nemlig gode erfaringer med at tilbyde leder mentoring og strategitræning. Her gennemfører vi kvalificerings- og implementeringsforløbet, Den Gode Start, for nyansatte ledere. Med disse forløb understøtter vi muligheden for at I sikrer fastholdelse med den mest succesfulde relation allerede fra den første dag og langt ud i fremtiden.

Vores kompetencerområder

Vi har gennem årene opbygget en solid og værdifuld viden, erfaring og indsigt, indenfor følgende områder

I tillæg hertil leverer vi både executive search og strategisk sparring på tværs af flere brancher, hvor vores alsidige ledelsesmæssige indsigt hjælper os med at løse de udfordringer, som vi møder.

Vores absolutte styrke er, at vi aldrig tager noget for givet og motiveres af at blive sat ud på dybt vand. Her opbygger vi hurtigt den nødvendige indsigt og etablerer det netværk, som leder os hen til de mest kvalificerede lederkandidater.

Sundhedssektoren / medicinalindustrien
Konstruktion, infrastruktur og energisektoren
Den finansielle sektor
IT / Digital transformation
Kommunikations- og medieindustrien

I tillæg hertil leverer vi både executive search og strategisk sparring på tværs af flere brancher, hvor vores alsidige ledelsesmæssige indsigt hjælper os med at løse de udfordringer, som vi møder.

Vores absolutte styrke er, at vi aldrig tager noget for givet og motiveres af at blive sat ud på dybt vand. Her opbygger vi hurtigt den nødvendige indsigt og etablerer det netværk, som leder os hen til de mest kvalificerede lederkandidater.

Vi står på mål for at skabe en værdifuld relation, hver gang

MANGE GØR SOM DE PLEJER - DET GØR VI IKKE.

For vi finder hele tiden på nye løsninger, som kan imødekomme de udfordringer, vi møder. Prøv os derfor gerne af. Sammen udvikler vi de nye udviklende og afklarende løsninger, der skaber en målbar værdi for alle parter.

HVAD KAN VI TILBYDE AF LØSNINGER FOR JERES VIRKSOMHED?

For os starter det gode samarbejde altid med en personlig udviklende dialog. Det er her, vi er behjælpelige med at vurdere det konkrete behov, reflektere over mulighederne og i sidste ende præsentere den rigtige- og værdiskabende løsning for vores kunder.

Kontakt os

Vi står på mål for at skabe
en værdifuld relation, hver gang, også for dig.

Så hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig eller melde dig som kandidat til en stilling, er du altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte ledende Partner Claus Lunde direkte telefon eller skrive fortroligt på mail

...
+45 4043 8500 cl@green-andersen.dk
Vi tilbyder

Strategiske tilbud og løsninger