Vores løfte

Hos GA Executive Search lover vi
at skabe stærke værdifulde relationer, hver gang

Hvordan tør vi det? Fordi de værdifulde relationer skaber god mening, for os. Vi lytter intenst og nysgerrigt til, hvilke ledelsesmæssige udfordringer din virksomhed eller afdeling egentlig står over for.

DET INDIVIDUALISEREDE SAMFUND STILLER NYE KRAV TIL LEDELSE

A

Øget fokus på agil topledelse

Det har aldrig været vigtigere at kunne agere agilt og dynamisk end nu, hvor verden skifter karakter hen over natten. Her er det lederens lod at skabe det nødvendige visionære og strategiske overblik og kunne lede på forkant. At lederen inddrager de vigtigste kompetencer, træffer de rigtige beslutninger – og står ved dem. Når lederen evner at opnå følgeskab for sine beslutninger, ved at inspirere medarbejdere i den rigtige retning, så opnås der en sammenhængskraft i virksomheden. Her hjælper vi med både at afdække de konkrete ledelsesmæssige udfordringer, definere de bærende værdier og kompetencer, der skal til for at løse udfordringerne og endeligt at træne den enkelte leder eller ledere i at udleve disse principper i hverdagen.

B

Ændret bemanding i ledelsen

At kunne navigere i det postmoderne individualiserede samfund medfører ofte behov for at tilføre nye kræfter til ledelsen. Her hjælper vi med at fastlægge hvilke kompetencer, erfaringer og personlige værdier, der skal til for at skabe en optimal ledelse. Vi hjælper også både den nye leder med at få en succesfuld start og den eksisterende ledelse med at udnytte de tilførte ressourcer optimalt.

Vejen til langvarig succes

Sammen udfordrer og udvikler vi
den ramme, som den kommende leder skal udfylde.

Diskretion, fortrolighed, ordentlighed og en god dosis ukuelighed er beskrivende for GA Executive Search - og vigtige ingredienser til den succes, som vi skaber i det tillidsfulde og nære samarbejde med dig. Derfor tør vi love, at vi altid finder de mest kompetente ledere og vi giver ikke op, før de er godt i gang med at vise deres værd. Det synes vi giver god mening for alle parter, også for dig.

Claus har en meget værdifuld evne til at se det store puslespil og forme de enkelte brikker, så det hele giver mening.

Direktør i stor dansk virksomhed

Sådan finder vi de bedste talenter

Vi analyserer og udfordrer din virksomhedsstrategi med kulturen i centrum, og skaber klarhed omkring din virksomheds reelle behov. Det er dig, som kunde, der altid er i centrum for vores ydelser.

Vi finder de ledertalenter, der kan matche de skitserede behov, men er altid ærlige omkring personlige udviklingstemaer.

De finder de helt rigtige ledere som vi ikke selv kan tiltrække til vores virksomhed.

Direktør i stor dansk virksomhed

Vi er optagede af at kunne gøre en målbar og udviklingsmæssig forskel for din virksomhed. Derfor betragter vi selv ethvert samarbejde som en værdifuld relation, som skal dyrkes og plejes.

Vi tilbyder ikke alene at finde frem til- og præsentere talentfulde ledere, vi sikrer også at de gøres klar til at skabe resultater i din virksomhed, allerede fra den første dag.

Når vi løser opgaver, er vi meget grundige og vi baserer vores research på dybdegående strategiske, ledelsesmæssige og dybdegående analysemetoder. Vi har et tæt samarbejde med flere forskellige researchere, som tilsammen har en bred forretningsviden og brancheerfaring samt et imponerende netværk, dog primært på det nordiske marked.

Hvilke vurderings- og udviklingsmetoder anvender vi?

Forankret i et erhvervspsykologisk konsulenthus, har vi udviklet og sammensat psykodynamiske og ledelsesmæssige værktøjer, som vi er trænet til at anvende i en særlig tilrettelagt kombination. Vi har godt styr på lederskabets mange typologier.

Forud for den gennembearbejdede kandidatrapport, som du modtager før præsentationen, så er der gennemført indtil flere samtale og vurderingsforløb med lederkandidaterne. Vi sikrer altid en præcis vurdering af de ledere, som du kommer til at møde. Derfor er det din garanti at vi med vores gennemtestede vurderingsmetoder, aldrig tager fejl. Ydermere tilbyder vi også et Assessment Center forløb for særligt udvalgte ledere, som går videre i processen. Med vores forløb er du ikke i tvivl om, hvem der er den rigtige til stillingen. Du er heller ikke i tvivl om, hvad der skal til for at lederen vil skabe succes i jeres virksomhed. Det har vi nemlig også givet dig et klart svar på.

Han giver et klart billede af afdelingens behov og hvad jobbet indebærer. Det skaber en enorm tryghed.

Nyudnævnt chef

Sådan skaber vi langvarig succes, sikrer fastholdelse og styrker din ledelse

Ethvert virksomhedsskifte er en stor forandring for den enkelte. Der er meget som kan gå galt, hvis ikke din leder klædes på til opgaven. Mange virksomheder har ikke de nødvendige ressourcer til rådighed for selv at skabe den bedste overgang for de ledere, som de ansætter. Det kan vi hjælpe med. Gennem vurderingsforløbet har vi skabt en tæt og værdifuld relation til lederen. Vi har derfor god erfaring med dernæst at understøtte lederen igennem de første 100 dage i din virksomhed. Her gennemfører vi kvalificerings- og implementeringsforløbet, Den Gode Start. Her styrker vi lederen i at tilgå stillingen og dens udfordringer. Til det har vi udarbejdet et særligt strategikompas, som tager udgangspunkt i agil formålsbaseret ledelse, baseret på ledelse igennem værdier og principper. Vi skaber ledelse på forkant med fremtiden.

Har du behov for assistance til at finde og tiltrække eftertragtede specialister til din virksomhed?

Få gavn af vores værdifulde indsigt og gennemprøvede metoder når vi finder ”hard to find” specialister til din virksomhed. Mange specialister er ikke længere eksponeret på sociale medier fordi de hele tiden bliver kontaktet og forstyrret. Derfor anvender vi særlige metoder til dels at finde frem til de mest kompetente specialister – også til at sikre at vi formidler de mest relevante budskaber som sikrer og styrker din virksomheds omdømme.

Det er din virksomheds omdømme som er på spil, når der rettes en henvendelse til såvel ledere- som specialist kandidater. Det er vi meget bevidste om. Derfor annoncerer vi ikke vores igangværende opgaver på sociale medier og arbejder så diskret som overhovedet muligt.

Med vores professionelle indsigt indenfor research efter specialiserede profiler, anvender vi altid dybdegående research- og analysemetoder hvor vores fokus primært er udenfor LinkedIn og andre sociale medier. Her indleder vi naturligvis altid med en grundig foranalyse, hvor vi opbygger den rigtige fortælling omkring din virksomheds formål, værdier og muligheder for den enkelte.

Du får dermed en professionel vurdering af din virksomheds tiltrækningskraft. Vi supplerer med en værdifuld indsigt i hvad der driver den enkelte og hvilke behov som kan tiltrække de efterspurgte kandidater, netop til din virksomhed. Herefter formidler vi kontakten til disse og du opnår, med vores assistance, dermed adgang til ”unikke” profiler i markedet.

Vores kompetencerområder

Vi har gennem årene opbygget en solid og værdifuld viden, erfaring og indsigt, indenfor følgende områder...

I tillæg hertil leverer vi både executive search og strategisk sparring på tværs af flere brancher, hvor vores alsidige ledelsesmæssige indsigt hjælper os med at løse de udfordringer, som vi møder.

Vores absolutte styrke er, at vi aldrig tager noget for givet og motiveres af at blive sat ud på dybt vand. Her opbygger vi hurtigt den nødvendige indsigt og etablerer det netværk, som leder os hen til de mest kvalificerede lederkandidater.

Sundhedssektoren / medicinalindustrien
Konstruktion, infrastruktur og energisektoren
Den finansielle sektor
IT / Digital transformation
Kommunikations- og medieindustrien

I tillæg hertil leverer vi både executive search og strategisk sparring på tværs af flere brancher, hvor vores alsidige ledelsesmæssige indsigt hjælper os med at løse de udfordringer, som vi møder.

Vores absolutte styrke er, at vi aldrig tager noget for givet og motiveres af at blive sat ud på dybt vand. Her opbygger vi hurtigt den nødvendige indsigt og etablerer det netværk, som leder os hen til de mest kvalificerede lederkandidater.

Vi står på mål for at skabe en værdifuld relation, hver gang

MANGE GØR SOM DE PLEJER - DET GØR VI IKKE.

Vi finder hele tiden på nye løsninger, som kan imødekomme de udfordringer, vi møder. Prøv os derfor gerne af. Sammen udvikler vi de nye udviklende- og afklarende løsninger, der skaber en målbar værdi for alle parter.

HVILKE LØSNINGER KAN VI TILBYDE DIN VIRKSOMHED?

For os starter det gode samarbejde altid med en personlig udviklende dialog. Det er her, vi er behjælpelige med at vurdere det konkrete behov, reflektere over mulighederne og i sidste ende præsentere den rigtige- og værdiskabende løsning for dig.

Kontakt os allerede idag

Vi står på mål for at skabe
en værdifuld relation, hver gang, for dig og din virksomhed.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte ledende partner Claus Lunde.

Vi tilbyder

Strategiske tilbud og løsninger