High Performance Team Programme

Skaber dit lederteam forhindringer for, at du lykkes med dit mål for organisationen?

For hvis det er tilfældet, så hjælper jeg dig med at gribe det momentum der er lige nu.

I dysfunktionelle lederteams er der ikke tillid til hinanden. Ofte agerer lederne udadtil i nogle mere formelle roller. Lederne forsøger, efter bedste evne, at balancere i en dynamik som vil være personligt udfordrende.

Konflikter optrappes eller undertrykkes. Her modarbejder lederne hinanden. De samarbejder ikke. Hver tager ansvar for sit. Tilslutter sig ikke til hinandens ideer. Tillader ikke andres indblanding. Man hjælper ikke hinanden. Gode resultater udebliver.

Som leder vil det være trussel for din organisation. En trussel for at I ikke når de mål, du har sat dig for. Så hvis du har denne forhindring, så er det vigtigt at gribe momentum lige nu, inden muligheden er forpasset.

Med den rette håndtering kan spændingerne være katalysator for positiv forandring. Det vil jeg gerne hjælpe dig med.

Allerførst er det vigtigt, at finde ud af årsagen til at dit lederteam, ikke fungerer som forventet. Dysfunktioner er tydelige at mærke. Derimod er de sværere at sætte ord på.

Lad mig kigge ind i dit lederteam og justerer den fremtidige fortælling. Det skaber klarhed og plads til den forandring, som flytter jer til et bedre sted.

Hvis du drømmer om at skabe dit eget high performanceteam, læs med her…

Claus er en professionel og flittig forretningspartner. Claus har et godt kommercielt sind og er ambitiøs. Claus er meget behagelig at arbejde med.

Lars-Christian Brask

Bestyrelsesformand, Vice Borgmester

Virkelighedsnært arbejde med personlig udvikling og team-baseret udvikling: Det kan Claus.

Sys Zoffmann Glud

Managing Director, BioMedical Design

Sådan skaber jeg dit high performance team

Jeg er skaber værdi og udvikling for mine kunder. Også når du betror mig den opgave, til at styrke dit lederteam.

For med mine gennemtestede metoder, øger du nu muligheden for din virksomheds fremtidige gode resulter. Lad os sammen gør det der skal til for, at skabe den gode fortælling med følgende forløb

Never doubt that a small group of thoughtful, comitted, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

– Margaret Maed
Analyse, vurdering & teamrapportering

Det skaber stor værdi for dig og for dit team, når du modtager teamrapporten. Med denne skaber vi den klarhed og vished, som man ikke altid selv kan se – eller sætte ord på.

Jeg har forinden gennemført en lederanalyse af hver leder i teamet fulgt op af et tre timers fortroligt interview. Her er der dannet et klart og individuelt indtryk af lederen.

Med denne analyse er det nu tydeligt, hvordan lederteamet komplimenterer og supplerer hinanden i teamsamarbejdet. Tydeligt hvad årsagen til de opståede forhindringer er.

...
...
Afklaring

Jeg hjælper dig med at skabe klarhed og åben dialog.

Sammen med dig og dine ledere, drøfter de udfordringer som gemmer sig under overfladen. Her gør vi op med det usagte og får skabt en mere vigtig dialog om de forhold der er mest kritiske. De kritiske forhold, som skaber forhindrer for dit team.

Med denne metoder har vi igangsat den forandringsproces, der skaber en positiv udvikling for dig og dit lederteam.

Udvikling

Jeg bidrager med konkrete bud på udviklende løsninger og supplerer med øvelser undervejs, som vil styrke teamsamarbejdet. Her er målet at finde områder, som lederne vil enes om og mål som de vil være fælles om. Vi drøfter hvad der skal til af konkrete indsatser for, at realisere de opstillede mål, i fællesskab.

Parallelt med dette forløb tilbyder jeg individuelle udviklende coachingsamtaler eller forløb for de ledere der har behov for det.

...
...
Fremtid & resultater

Sammen har vi nu skabt tydelighed for dig og for dit team, om hvad der skal til for at I skaber ny- fælles succes og fremdrift sammen.

Sammen har vi gennemført et forløb, hvor alle er blevet bragt tættere sammen. Vi har dannet grundlaget for fremtidig succes. En god fremtidig fortælling, baseret på en klar retning, fælles indsatser, bedre trivsel og fremgang. I er nu et high performance team.

Lad os sammen sætte en ny god retning, før muligheden er forpasset

Kontakt Claus Lunde Lad os gribe nuet,
før muligheden er forpasset

Jeg vil meget gerne høre mere om, hvad du gerne vil have hjælp til. Du er velkommen til, at booke et telefonmøde med mig, skrive en mail eller ringe direkte.

Claus portrait