Kandidat

Om lidt bliver der højere til loftet

Vi kan være din værdifulde relation til at skabe ny karrieremæssig udvikling

Læs mere
Kandidat

Om lidt bliver der højere til loftet

Når vores veje mødes den første gang, kan der være flere anledninger til dette. Det kan være at vi, igennem en grundig research, har identificeret dig som kandidat til en stilling og endnu ikke er lykkedes med at få skabt en personlig kontakt. Det kan også være, at du har behov for, at vi hjælper dig professionelt med at puste nyt liv i din karriere.

Uanset anledningen til vores møde, lægger vi stor vægt på at skabe høj personlig og faglig værdi for såvel dig, som for vores kunder – de virksomheder, der efterspørger netop dine kompetencer. Hvis du allerede matcher en konkret stilling og ønsker at gå efter denne mulighed, kigger du det helt rigtige sted. Hos GA Executive Search vil du ikke alene modtage en dybdegående analyse af din personlighed og dine kompetencer - du vil også opleve et kvalificeringsforløb, hvor vi støtter dig i at kunne matche den pågældende lederstilling, på både kort og langt sigt.

Det virker som om han bruger modellerne aktivt uden at miste evnen til at lytte. Claus forstod i hvert fald min situation – måske endda bedre end jeg selv gjorde.

Nyudnævnt chef
Persontest

Kend dig selv, det gør andre

Vi er en del af et erhvervspsykologisk konsulent hus, hvor vi besidder en høj faglighed indenfor vores område. For at kunne understøtte vores kunder med en præcis og omfattende kandidatvurdering, har vi valgt at anvende et af markedets mest avancerede personlighedstest værktøjer.

Dette værktøj beskriver et nærmest nutidigt røntgenbillede af dine personlige egenskaber. Denne omfattende persontest suppleres med vores ledelsesmæssige og forretningsorienterede vurdering af dine kompetencer ud fra følgende

Som leder

Hvor vi måler dine personlige styrker herunder lederrollerne: kontrollør, inspirator og strateg samt dine evner til at agere igennem en udviklings- og problemløsningsstrategi.

Som erfaren specialist

Hvor vi måler din tænkestil og dine evner i forhold til udvikling og problemløsning, foruden dine sociale kompetencer og realiserings kapacitet.

Resultatet skaber synlig værdi

Når vi sammen gennemgår resultatet af testen, har du, som kandidat, stor indflydelse på at beskrive dig selv, så korrekt og autentisk som muligt. Testen er meget faktuel og veldokumenteret, men der vil naturligvis forekomme områder, som for dig er ubevidste, ligesom der vil være udviklingstemaer i forhold din nuværende eller fremtidige stilling.

Vores vurdering tager altid udgangspunkt i konteksten af den opgave og den stilling som vi, af vores kunde, er blevet sat til at løse. Denne opgave vil være grundigt og nøje beskrevet i et prospekt, som du, i fuld fortrolighed, har fået udleveret til gennemlæsning forud for selve testforløbet.

”Han giver et klart billede af afdelingens behov og hvad jobbet indebærer.
- Det er meget trygt.”

Nyudnævnt chef

Nye muligheder opstår

Undervejs i analyse- og kvalificeringsprocessen kan der opstå ubekendte behov hos dig, som det vil være nødvendigt at få opfyldt, i forhold til et konkret stillingsskifte. Disse gennemgås nøje i forhold til de karrieremæssige muligheder herunder lederrollen, ansvaret, opgaven samt virksomhedens forventninger, strategi og kultur.

Undervejs opnår du helt sikkert større selvindsigt omkring egne evner. Du vil også opleve en værdifuld relation, hvor vores fokus er rettet mod på dig. Vi hjælper dig med at afklare dine aktuelle behov og forventninger i forhold til din nuværende stilling versus det konkrete jobskifte.

Hvis du går videre i processen og skal mødes vores kunde, vil der blive udarbejdet en kandidatrapport. I denne har vi, som konsulenter, beskrevet dig på en række parametre som referer til ovenstående testvurdering og på baggrund af de samtaler, vi har haft i dette forløb. Denne beskrivelse godkendes af dig som kandidat, før den sendes videre til kunden.

Transitionen udvikler dig

Vi er meget optagede af den transitionsproces, som du oplever, når du er på vej til eller midt i et jobskifte. Allerede når vi skaber den indledende kontakt til dig, oplever vi ofte en stor afstand imellem din personlige profil og den rolle som du udfylder rent professionelt. Alene opmærksomheden omkring den afstand skaber ofte ønske om et jobskifte, specielt hvis den lederstilling, som vi kan tilbyde, er relevant og matcher dine ønsker.

Hverdagen er ofte omfattet af stor travlhed og du har sikkert, som alle os andre, sjældent tid til at stoppe op og reflektere. Oftest søger vi efter at anvende vores tid og engagement på det, som er meningsfuldt for os. Det er blot ikke altid dér, vi befinder os rent professionelt. Vi sikrer dig et frirum til at se dig selv og din professionelle rolle i et nyt og anderledes perspektiv.

Kontakt os allerede idag

Vi står på mål for at skabe
en værdifuld relation, hver gang, også for dig

Så hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig eller melde dig som kandidat til en stilling, er du altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte ledende partner Claus Lunde direkte på telefon eller skrive fortroligt på mail.