Leadership Development

Sådan tilbyder du din kommende talentfulde leder den mest succesfulde start i din virksomhed...

Lær mere om den gode start her
Den gode start

Vi leverer et gennemprøvet lederudviklingsforløb, som sikrer langsigtet succes, allerede fra første dag

Vi sikrer din virksomhed det bedste grundlag for, at jeres nyansatte leder får den optimale start i sin nye stilling. Det gør vi gennem et struktureret kvalificerings- og implementeringsforløb de første 100 dage i den nye lederstilling – med mulighed for at forlænge.

Indledningsvist i "onboarding" programmet udarbejder lederen sin personlige mission efterfulgt af en strategisk handlingsplan. I tillæg hertil tilbyder vi lederen og virksomheden et mentorforløb, hvor vi understøtter begge parter med at få indfriet de strategiske forventninger.

Vi holder et skarpt fokus på virksomhedens forventninger i forhold til den konkrete ledelsesopgave og på de indsatsområder, som skaber mest værdi for forretningen.

Den Gode Start forløbet understøtter lederen med optimale vilkår i overgangen fra den tidlige virksomhedskultur til den nuværende. Lederen trænes til at lede formålsbaseret gennem vision og værdier med fokus på det nære – på tillid – på relationen og på ledelsesopgaven, ikke mindst. Vi anvender et gennemprøvet strategisk kompas, som sikrer at lederen undervejs afklarer alle væsentlige forhold. Endvidere bidrager vi med klare bud på, hvordan lederen skaber sammenhængskraft såvel i en afdeling som for hele virksomheden.

Vi styrker din ledelse og giver garanti for værdifulde resultater. Med dette forløb er lederen nu optimalt rustet, såvel personligt som fagligt, til at lede på forkant. Nu med en klar forståelse af opgaven og klar til at skabe målbare resultater. Det er, hvad vi kalder for den gode start på et nyt lederskab.

Jeg tror på, at de har fat i nogle af fremtidens løsninger omkring rekruttering og udvikling af ledere.

Direktør i stor danskejet virksomhed
...
Intro

Vi kan ruste dine ledere eller hele teamet til at lede på forkant…

Vi står på mål for at skabe en endnu højere bevidsthed om, hvad der skal til for at sikre en succesfuld start, for alle parter. Vi hjælper den nye leder med at bringe sine kompetencer, erfaringer og værdier i spil, så de bliver udnyttet optimalt.

Med vores metoder hjælper vi med at få en succesfuld start på samarbejdet for alle parter – også for teamet.

Dette forløb kan involvere lederens team, ligesom det kan tage højde for en vurdering i forhold til det samlede team, som lederen skal indgå i. Det er også et forløb, som vi tilbyder til ledere i virksomheder, som ikke er kommet godt fra start i deres nye stilling og som kan have et særligt behov for at omstille sig – eller få en ekstra chance.

Sammen skaber vi et nyt personligt ledelsesgrundlag. Det er hvad Den Gode Start, eller genstart, i sin enkelthed handler om.

Kontakt os

Vi står på mål for at skabe
en værdifuld start, hver gang, også for flere ledere

Så hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, er du altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte ledende partner Claus Lunde direkte telefon eller skrive fortroligt på mail.

Vi tilbyder

Strategiske tilbud og løsninger