Leadership Assessment

Vil du være helt sikker i valget af din kommende leder?

Vi gør det nemt for dig, at træffe den helt rigtige beslutning, hver gang.

Læs mere
Ledervurdering

Vi sikrer dig og din virksomhed det rette beslutningsgrundlag for ansættelsen af jeres næste leder

Hos GA Executive Search har vi stor erfaring med at vurdere ledere på en unik måde.

For mange virksomheder handler det ikke alene om at træffe den rigtige beslutning. Det handler også om at kunne tilbyde den kommende leder et forløb, som skaber personlig udvikling og succes for alle parter.

Meget kan gå galt under ansættelsesforløbet. Det er her vi sætter ind og sikrer dig de bedste betingelser for at træffe det rette valg, hver gang.

Vi er forankret i et erhvervspsykologisk konsulenthus og har derigennem opbygget en unik metode og proces for ledervurdering, strategiudvikling og kvalificering af ledere. Sammenlagt vores ledelseserfaring og arbejdet med lederrekruttering, har vi skabt et stærkt, værdiskabende og fremsynet fundament til at vurdere ledere. Samtidig hjælper vi med at skabe en succesfuld samarbejdsrelation langt ud i fremtiden.

Igennem et forløb hos os, opnår lederen en højere bevidsthed om egne evner, uudnyttede potentialer eller påkrævede udviklingsområder. Det fører i sidste ende altid til en succesfuld relation.

Claus Lunde, Ledende Partner
Vores vurdering

Hvorfor burde du lade
os vurdere din kommende leder?

Fordi vi gør det nemt for dig at træffe den helt rigtige beslutning, hver gang. Du får stor faglig værdi af vores specialudviklede, unikke og meget præcise analyse- og vurderingsmetoder. Du får også stor værdi af den brede faglige indsigt, som vi gerne deler ud af.

Hvornår får du mest værdi af et samarbejde med os?

01

Når du er i tvivl om valget af de ansøgte ledere i et ansættelsesforløb og ikke finder feltet af ansøgere kvalificeret til stillingen og derfor har behov for et supplement.

02

Når du står overfor at vurdere en fag-faglig specialists muligheder for at træde ind i lederskabet. Eller befinder dig i det dilemma, at specialisten ikke er faldet til i lederstillingen.

03

Når du planlægger en organisationsændring, som har betydning for flere ledelsesområder.

04

Når du ønsker at vurdere morgendagens lederpotentiale i din virksomhed, da I står overfor et generationsskifte og vil styrke jeres ledelsesteam med en intern oprykning.

Fordi vores præcision og grundige ledervurdering, er din garanti

Med os som vurderings- og strategisk sparringspartner øger du mulighederne for at skabe succesfulde relationer. Vi hjælper dig til...

At skabe klare forventninger om, hvad I ønsker at opnå med denne ledervurdering. Vi indleder altid opgaven med en grundig analyse for at belyse væsentlige forhold for stillingen og virksomhedskulturen, ikke mindst. Vi hjælper med at beskrive idealprofilen for stillingen.

At kvalificere jeres faglige ledervurdering, når vi anvender psykodynamiske værktøjer og metoder, som ikke alene analyserer lederens personlighed. Vi vurderer også de mange egenskaber, som danner adfærden. Adfærd alene er kulturbestemt og kan være misvisende. Egenskaberne er den indre nøgle til udvikling - en dybere forståelse af lederens profil.

At sikre en præcis beskrivelse, når lederen, foruden lederrollerne, vurderes i forhold til at agere igennem en udviklings- og problemløsningsstrategi. Vi beskriver lederens driv motiver, kultur-match, innovations-, beslutnings- og realiseringskapacitet.

At øge din viden om lederen, når vi gennemfører grundige reference interviews og baggrundscheck.

At opnå en ekstra vurdering, når lederne gennemgår vores professionelle Assessment forløb.

At opnå en garanti, når vi leverer en grundigt bearbejdet ledervurderingsrapport, hvor du ikke længere er i tvivl om hvilken af lederkandidaterne, som er den rette til stillingen, samt hvad der skal til for at skabe et succesfuldt fremtidigt samarbejde, allerede fra første dag.

Lad os hjælpe dig og lederen hele vejen i mål

Vi er alle bekendt med den risiko som er forbundet med et job- og kulturskifte. Det er der hvor der undervejs kan falde lidt mere ud af skabet, end hvad man havde forventet. Små ubevidste fejl, begået i starten af ansættelsen, begrænser ofte et længerevarende ansættelsesforløb hvis lederen f.eks. handler for hurtigt på vigtige beslutninger. Det tager tid at lære en ny kultur at kende.

Derfor har vi udviklet forløbet, Den Gode Start, som sikrer lederen en god start på det nye lederskab gennem de første 100 dage i din virksomhed. Vi understøtter lederen med konkrete redskaber til at lede på forkant. Vi sikrer at lederen er afklaret - klar til at møde fremtidens udfordringer. Lederen udarbejder sit personlige ledelsesgrundlag og vi understøtter med ledelses mentoring så længe der er et behov for det.

Med dette forløb, omsættes gode visioner til målbare resultater, når lederen bevarer sit fokus på det som skaber værdi for din forretning. Vi gør god ledelse bedre og sikrer lederen succes, allerede fra første dag.

Det synes vi giver den bedste mening for alle parter.

Læs mere om den Gode Start her
Kontakt os

Vi står på mål for at skabe
en værdifuld ledervurdering, hver gang, også for dig

Hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed er du altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte ledende partner Claus Lunde direkte telefon eller skrive fortroligt på mail.

Vi tilbyder

Strategiske tilbud og løsninger