Team Assessment

Har du et behov for at sammensætte et nyt lederteam nu?

Vi hjælper jer med at øge indsigten i jeres fremtidige lederlandskab.

Læs mere

Sådan skaber vi en stærk ledelse

Vores gennemtestede metoder indenfor arbejdet med hele lederteams gør jeres virksomhed klar til at møde fremtidens udfordringer. For mange virksomheder handler det om at sikre et dynamisk team af ledere som alle arbejder i virksomhedens retning. Det handler også om, at virksomheden sikrer, at talentmassen af morgendagens ledere fastholdes og motiveres via personlig udvikling og faglige udfordringer.

Vi vurderer den ledelsesmæssige kapacitet i jeres virksomhed og skaber en højere bevidsthed omkring og selvindsigt for alle parter i, hvilke kompetencer, der er påkrævet for at navigere optimalt i det postmoderne samfund. Det er hvad vi omtaler som agil ledelse.

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; - indeed, it's the only thing that ever has

Margaret Mead
Ledelse

Et agil scenarie i ledelse

Vi sikrer, at alle ledere er både forandrings- og forankringsparate. Det betyder, at de tør gå forrest og træffe de rigtige beslutninger.

Ledelse i det postmoderne

Ledelse i det postmoderne samfund kræver overblik, beslutningskompetence og handlekraft for at kunne handle agilt. Her er forandring et grundlæggende vilkår, hvor man som leder må sikre sig et stærkt fundament. Et fundament hvor man er bevidst om egne værdier og definerer klare principper for ledelse.

Diversiteten i teamet

Diversiteten i teamet er afgørende for at sikre den nødvendige faglige bredde i ledelsesteamet. Men indimellem kan diversiteten også spænde ben for den gode dynamik, så man i stedet risikerer at bremse virksomhedens eksekveringskraft. Her er det lederens opgave at skabe respekt omkring hver eneste deltagers bidrag – og accept af andres meninger og beslutninger.

Realiseringsevnen skal styrkes

Realiseringsevnen skal styrkes, så lederen opnår følgeskab med sine nye planer for udvikling i virksomheden. Her vil den fagligt stærke leder ofte skulle forlade sit faglige domæne, ligesom den innovative leder får brug for faglig opbakning fra teamet. Ofte hjælper en mere procesorienteret og struktureret ledelsesstil, der kan forene ulige parter og sikre at værdifulde planer realiseres.

Vi identificerer

Vi identificerer, hvad der driver den enkelte i teamet såvel på det ubevidste som uformelle plan. Her gennemfører vi en værdi og principafklaringsøvelse, hvor vi tester hver leders evne til både at løse komplekse problemstillinger og at forme og følge en klar udviklingsstrategi.

Vi bidrager med konkrete bud

Vi bidrager med konkrete bud på løsninger som kan sikre, at lederteamet suppleres med de nødvendige profiler. Det kan være lederprofiler som allerede er ansat i virksomheden eller som vi får til opgave at finde i markedet. Her sikrer vi naturligvis at den udvalgte leder bliver klædt på til at indtræde i teamet og skaber succes fra første dag.

Vi hjælper jer med at sammensætte den helt rigtige ledelse – og klæde hver enkelt leder på til at håndtere de udfordringer, som end måtte dukke op.

Kontakt os

Vi står på mål for at skabe
en værdifuld relation, hver gang, også for dig.

Så hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig eller melde dig som kandidat til en stilling, er du altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte ledende Partner Claus Lunde direkte telefon eller skrive fortroligt på mail

...
+45 4043 8500 cl@green-andersen.dk
Vi tilbyder

Strategiske tilbud og løsninger