Assessments

Vil du undgå fejlansættelser?

Claus har stærke evner til at lytte - også mellem linjerne, sætte sig i andres sted men samtidig bidrage med både klarhed, retning og indsigt.

Carsten Hansen

Salgsdirektør, Canon Danmark

LEDER- & ANSÆTTELSESVURDERING Jeg sikrer dig nemlig det rigtige beslutningsgrundlag for ansættelsen af jeres næste leder

Vi er alle bekendt med, hvor meget der kan gå galt under ansættelsesforløbet. For hver gang det ikke lykkes, så koster det virksomheder og ledere store tab. Jeg står på mål for, at du træffer det rigtige valg denne gang.

Claus Lunde er god til at skabe den dybe og ærlige samtale mellem kandidat og potentiel arbejdsgiver. Han skaber en ramme, hvor begge parter vover at være nysgerrige og åbne i relationen. Det skaber en troværdig rekrutteringsproces for begge parter - men det er også med til at kickstarte det fremtidige samarbejde.

Charlotte Bøll Larsen

Vicedirektør NSR Sygehuse, Region Sjælland

Hvilke af dine forhindringer, kan skabe anledning til vores værdifulde hjælp?
01

Hvis du betvivler om feltet af ansøgere fagligt og personligt er kvalificeret til stillingen?

Jeg vurderer dine udvalgte ansøgere. Om du herefter ikke er overbevist om det rette valg, så tilbyder jeg dig en søgning i markedet.

Sammen med nogle af markeds bedste researchere, finder vi de profiler du ikke selv kan finde.

02

Når du står overfor at ville udnævne en specialist til en ledende stilling.

Jeg hjælper dig med vurderingen af din fagspecialists evner som leder.

Mange af de forløb, vi formidler for vores kunder, omhandler denne problemstilling. Det er langt fra alle fagspecialister, der f. eks naturligt kan skabe sig et strategisk overblik eller har forståelse for det politiske spil. Men det betyder ikke at de ikke er i stand til at udvikle deres evner. Derfor tilbyder jeg udviklingsforløb som klæder dem på til opgaven.

Du opnår at skabe god ledelse fremtidigt af dine specialister.

03

Når du planlægger en større organisationsændring, som har betydning for flere ledelsesområder og som er kritisk for din organisations fortsatte fremdrift.

Jeg hjælper dig med et kig ind i din organisation, bidrager med klarhed, konkrete bud og udviklende løsninger. Supplerer med relevante leder- og teamvurderinger.

Sammen skaber vi dit momentum for en vellykket fremtidig organisering med en positiv fremtidig fortælling.

Den organisering, der skabte plads til den forandring, som flyttede jer til et bedre sted.

Opnå en høj faglig & sikker vurdering Derfor bør du overveje at lade mig og os vurdere din kommende leder og ledelse

Jeg har opbygget en stor faglig ledelses- og menneskelig indsigt. Til at sikre den mest præcise personvurdering, anvendes et af markeds mest avancerede systemer, Human Developer.

Til at sikre den mest præcise vurdering, hver gang, samarbejder jeg med en ekstern tilknyttet psykolog. Du opnår dermed flere specialisters vurdering.

I vores forløb udfordres kandidaterne positivt med kritiske interviews. Vi supplerer med case opgaver, til at sikre kandidaternes lederevner i forhold til stillingen.

Som kunde er det op til dig om du ønsker en skriftlig eller mundtlig tilbagemelding. Ledervurderingsforløbet indeholder flere perspektiver alt efter kompleksiteten- og konteksten af ledelsesopgaven. Derfor er det altafgørende at vi sammen afstemmer klare forventninger, for hvad du gerne vil opnå. For hvad du i særlig grad ønsker, at vi bør være opmærksomme på.

Vi tilbyder dig, som kunde, at gennemføre et grundigt baggrundstjek af udvalgte kandidater. I særlige tilfælde kan dette baggrundstjek udvides, hvor vi har skabt gode erfaringer i samarbejdet med en højt specialiseret privat efterretnings-, analyse- og sikkerhedsvirksomhed.

Med denne løsning bistår vi dig og din virksomhed med at identificere, forebygge og imødegå sikkerhedsmæssige trusler og risici, der har betydning for jeres værdier, aktiviteter og medarbejdere.

Du opnår høj indsigt i ledervurderingen. Med vores værdifulde observationer har vi nu kvalificeret jeres muligheder for at undgå en fejlansættelse, denne gang.

LANGVARIG- & SUCCESFULD ONBOARDING Sådan skaber du en god start for din nyansatte leder

Med Den Gode Start skaber du fundamentet for et langvarigt godt samarbejde med din nyansatte leder.

Det er min erfaring at de ubevidste fejl, nyansatte ledere begår i de første 100 dage, ofte ender med en udskiftning igen inden året er omme. Enten fordi de ikke er kvalificeret til stillingen. Eller fordi du kun fik potteplanten med over, uden sine rødder. Med forløbet, Den Gode Start, hjælpes din leder godt ind i din virksomhed. Lederen mister ikke momentum for ny udvikling.

Du opnår nye resultater fra start.

...
...
High performance team udvikling Grib momentum for hele lederteamet

Jeg tilbyder dig det teamforløb, som skaber ny udvikling for hele teamet. En udvikling som sikrer et tillidsfuldt teamsamarbejde, hvor alle ror i den samme retning.

Den dynamik der ændres når et nyt medlem kommer til i teamet, skaber altid en forandring. Heldigvis oftest til det bedre. Men vi ved alle, at det lige så ofte er en ”game changer”, som ikke altid falder til organisationens fordel. Der kan jo være mere end én årsag til at en leder er udskiftet eller har forladt teamet.

Med dette værdiskabende teamforløb sikres du, at dit team har en fælles forståelse, for den fælles opgave. At din organisation opnår fremdrift på flere niveauer. At dit team skaber fælles resultater, som I alle kan være stolte af.

For det er jeg personligt, hver gang det lykkes.

Kontakt Claus Lunde Lad os gribe nuet,
før muligheden er forpasset

Jeg vil meget gerne høre mere om, hvad du gerne vil have hjælp til. Du er velkommen til, at booke et telefonmøde med mig, skrive en mail eller ringe direkte.

Claus portrait